4th floor, PTG Building, 78/1C Binh Loi Street Ward 13, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam.

 (+84) 28 6292 6585

 infor@ptlab.com.vn

No. 10A, Lane 82, Nguyễn Phúc Lai Street, Ô Chợ Dừa Ward, Đống Đa District, Hanoi

(+84) 24 3559 5566

 info@ptmedical.com.vn

Contact us